013 - 521 06 60

TTEA

TTEA staat voor Thoolen Tandheelkundige Educatie en Advies. Peter Thoolen is ruim 30 jaar tandarts-implantoloog en tevens oprichter van Oisterwijk Kliniek en diverse beroepsverenigingen. Thoolen adviseert, begeleidt en schoolt collegae, tandheelkundige firma's en anderen in de tandheelkundige gezondheidszorg.
Meer info

TTEA staat voor Thoolen Tandheelkundige Educatie en Advies. Met 30 jaar ervaring in de tandheelkunde is Peter Thoolen, tandarts-implantoloog en oprichter van Oisterwijk Kliniek en diverse beroepsverenigingen, in de gelegenheid collegae, tandheelkundige firma's en anderen in de tandheelkundige gezondheidszorg te adviseren, begeleiden of te scholen. 

CEPCD is een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor die tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek.

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry.

EST staat voor E learning en Scholing in de Tandheelkunde en is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden.

Over TTEA

In 30 jaar tandheelkundig praktijkvoeren is er veel veranderd. De intrede van digitalisering en internet in de tandheelkundige praktijk heeft dit prachtige vak wel een andere dimensie gegeven. Daarnaast is er door innovatie, nieuwe technieken, de veranderde kritische en doorgaans goed geinformeerde patiënt maar ook de veranderde eisen op het vakinhoudelijk vlak en qua praktijkorganisatie, behoefte aan opleiding en advies op deze gebieden.

Docenten

Peter Thoolen

Peter Thoolen, Co director van het CEPCD, studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Nijmegen (1977-1982) waar hij ook enkele jaren als studentassistent in de Prothetische Tandheelkunde fungeerde. Na zijn studie volgde een lange periode van intensieve nascholing, eerst in de Parodontologie en vervolgens in de Implantologie (NVOI-erkenning 2003).

Dit leidde o.a. tot een medewerkerschap aan de afd. Parodontologie in Nijmegen (1996-2006). In het Master of Science programma Parodontologie droeg hij verantwoordelijkheden voor Implantologie, Parodontale Prothetiek en de integratie Paro-Ortho.

Vanaf 1982 tot 2004 voerde hij in Oisterwijk een algemene praktijk, die daarna werd omgezet in een verwijskliniek voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve THK; de huidige Oisterwijkkliniek Tandheelkunde.

Peter bekleedt vele functies in de organisatorische structuren van de Implantologie en Restauratieve Tandheelkunde in Nederland; sinds 2008 is hij lid van het Consilium Implantologicum. Momenteel lid van de opleidingscommissie van de NVVRT

Daarnaast ontwikkelde hij het CEPID onderwijsprogramma in het Dent@c Leerplein (een Blended Learning opleidingsprogramma) en Denthome (een tandheelkundig communicatieplatform).